Om oss

Kace AS vart etablert i 2007. Vi starta hovudsakleg med tanke på å drive med tjenester inna for utrusting og innreiing av glasfiberbåtar. Vi har sidan oppstarten utført våre tjenester ute hjå den enkelte kunde. I starten jobba vi med Mørejet hos Skorpa Fiberglass. Sidan 2008 har vi vore ein viktig samarbeidspartner for Westplast med produksjon av dei suksessfulle arbeidsbåtane dei har levert til seismikkflåten.

Etter kollapsen i seismikkmarkedet vart vi nøydde til å gå breiare ut i marknaden med våre tjenester.

Hausten 2019 flytta vi inn i leigde lokaler hos Ulmatec Baro. Dette er spesialbygde lokaler for produksjon av kompositt. Vi vart då rusta til å ta på oss produksjon for heile bransjen, og har knytt til oss nye kunder undervegs. Vi tek også på oss alt innan reparasjonar og ombygging av alle produkt laga av glasfiber etc.

Hall: 1000 kvadratmeter

Utvendig område: 2000 kvadratmeter

Tilgang til djupvasskai

Lokaler